търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

ЦениФероком АД

 

Поради динамичната конюнктура на пазара Ви молим да се свържете с нашите търговци.