търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Просечена ламаринаПлоски продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN - Продукт / Steel grade S235 JR
ДЕБИЛИНАmSTФОРМАТ
2ммS235 JR1х2.6
3ммS235 JR1х2.6
4ммS235 JR1х2.6
Просечена ламарина

Просечена ламарина