търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Т образен профилДълги продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN 10055 - Продукт / Steel grade S235 JR
РАЗМЕРДЪЛЖИНА
20х20х3
25х25х3
30х30х3
35х35х3
40х40х4
50х50х5
50х50х6
60x60x7
70x70x8
80x80x9
Т образен профил