търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

П профил по ENДълги продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN 10279 - Продукт / Steel grade S235 JR
РАЗМЕРДЪЛЖИНАТЕГЛО
UPN 30х159,3
UPN 40х2018
UPN 40х3529,5
UPN 50х2523,1
UPN 50х3833,2
UPN 60х3031,4
UPN 65х4242,7
UNP 80х4551,8
UPN 100х5065
UPN 120х5583,3
UPN 140х6012м191,7
UPN 160х6512м226,7
UPN 180х7012м270
UPN 200х7512м305
UPN 300х10012м0
UPN 320х10012м707,5
UPN 350х10012м715
П профил по EN