търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Плътен квадратДълги продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN 10059 - Продукт / Steel grade S235 JR
РАЗМЕРДЪЛЖИНА
8х8
10х10
12х12
14х14
16х16
18х18
Плътен квадрат