търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Арматурна заготовка

Изработва се от заваряема армировъчна стомана, чрез деформации - изправяне, разкроявани и огъване до получаване на заготовка с размери съответстващи на техническо задание.

Размери

Съгласно задание на клиента, от заваряема армировъчна стомана – гладка и оребрена


Арматурна заготовка