търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Студено изтеглена телДълги продукти

Студено изтеглена тел от Ф 3,5мм до Ф 5,0мм - гладка и оребрена
На кангали или на точна дължина


Студено изтеглена тел