търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

ШиниДълги продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN 10058 - Продукт / Steel grade S235 JR
РАЗМЕРДЪЛЖИНАТЕГЛО
12х31,6
12х63,2
16х32,2
20х32,7
20х43,8
20х55
20х65,5
20х87,4
20х108,7
25х33,6
25х44,7
25х55,7
25х1011,2
30х34,2
30х45,5
30х57
30х68,2
30х811
30х1013,3
30х1216,3
30х1521,9
30х2027,5
35х58,5
40х35,7
40х47,8
40х50
40х610,9
40х814,7
40х1018,7
40х1221,5
40х1528,3
40х2037,5
40х2548,3
40х3056,8
50х38
50x49,1
50х511,5
50х613,3
50х818,4
50х1022,8
50х1227,8
50х1535,5
50х2047,8
50х2560
50х3072,8
60х514,4
60х616,5
60х822,7
60х100
60х1233,7
60х1543,3
60х2056
60х2571,5
60х3083,7
60х400
70х517,7
70х620,1
70х825,3
70х1033,1
70х1239,7
70х1549,1
70х2065,6
70х30100,4
80х519,5
80х621,3
80х829,8
80х1036,5
80х1244,2
80х1556,2
80х2076,2
80х30114,6
80х400
90х522,2
90х1041,8
90х1562
90х2085,7
90х30127,7
100х523,8
100х627,6
100х837,6
100х1047,7
100х1256,2
100х1571,1
100х2094,9
100х25121,2
100х40192,8
120х528,8
120х633,3
120х845,8
120х1056,4
120х1268,6
120х1582,8
120х20113,5
120х4036,1
120х5052
140х851,5
140х1064,4
140х1279,2
140х1598,4
140х20131,8
150х538,5
150х644,8
150х858,5
150х1071,8
150х1282,7
150х15106,7
150х20144,4
160х1077,4
180х1083,3
200х551,3
200х658,8
200х876,2
200х1095,4
200х12114
200х15144,4
200х20196,1
250х898,3
250х10119
Шини

Шини
Стандарт: БДС EN 10058,EN 10025, S235 JR
Размери: от 12мм до 250мм, дебелина от 3мм до 20мм, дължина 6000 мм