търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Евро профилиДълги продукти

Производствен стандарт / Standard БДС EN 10034 - Продукт / Steel grade S235 JR
РАЗМЕРmSTДЪЛЖИНА
IPE 80 S275JR12м
IPE 100S275JR12м
HEA 100S275JR12м
IPE 120S275JR12м
HEA 120S275JR12м
HEB 120S275JR12м
IPE 140S275JR12м
IPE 160S275JR12м
HEB 160S275JR12м
IPE 180S275JR12м
IPN 180S275JR12м
IPE 200S275JR12м
IPN 200S275JR12м
IPE 240S275JR12м
HEB 240S275JR12м
IPE 270S275JR12м
IPE 300S275JR12м
HEА 300S275JR12м
HEB 300S275JR12м
IPE 330S275JR12м
HEА 340S275JR12м
IPE 400S275JR12м
HEB 400S275JR12м
IPE 450S275JR12м
IPE 600S275JR12м
Евро профили