търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

Арматурни мрежиФероком АД

Арматурни мрежи
Арматурни мрежи Стандарт: БДС EN 10080:2005